Hướng dẫn làm website

Học HTML
Học HTML   Thiết kế website tại bắc giang chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về các bài học thiết kế website với chuẩn HTML,chuẩn SEO. Như các bạn biết một website chạy trên internet bao giờ cũng phải có HTML. Do vậy việc ..
HTML là gì? (bài 1)
Bài 1 : HTML là gì ?   - Với HTML bạn có thể tạo trang web riêng cho bạn một các dễ dàng. - Các bài học và hướng dẫn của tôi sẽ cho bạn biết tất cả mọi thứ về HTML. - HTML là rất dễ dàng để học và tôi nghĩ bạn sẽ thích nó...
HTML Editors (bài 2)
Bài 2:  HTML Editors ( Biên tập HTML, soạn thảo HTML) Khi các bạn mới tiếp cận với HTML các bạn thường không biết dùng cái gì để soạn thảo, biên tập HTML và nên dùng cái nào để soạn thảo HTML. Hôm nay tối sẽ giới thiệu tới c..
HTML Elements (bài 3)
Bài 3 :  HTML Elements Các tài liệu HTML ( HTML document)  là được định nghĩa bởi các HTML elements. Vậy HTML elements là gì? HTML elements dịch từ tiếng anh có nghĩa là các phần tử hay thành phần HTML. Sau đây là..
HTML Attributes (bài 4)
Bài 4 :  HTML Attributes HTML Attributes dịch sang tiếng việt có nghĩa là thuộc tính html. Thuộc tính HTML ( HTML attributes) cung cấp thêm thông tin cho các phần tử HTML (HTML elements). Các phần t..
HTML Headings (bài 5)
Bài 5 : HTML Headings HTML Headings là gì?  HTML Headings dịch sang tiếng việt có nghĩa là tiêu đề HTML, hay còn gọi là thẻ tiêu đề . ( Heading tag). Thẻ tiêu đề ( Heading tag) là rất quan trọng trong HTML..
 HTML Formatting Tags (bài 6)
Bài 6 : HTML Formatting Tags Khi thiết kế website các bạn muốn website nổi bật hay nội dung website nổi bật các bạn phải biết cách định dạng các thẻ html. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn danh sách một số thẻ định văn bả..
Links trong HMTL ( bài 7)
Links trong HTML là gì? Chúng ta thấy Links hay còn gọi là liên kết có ở hầu như tất cả các trang web, Liên kết này  cho phép người dùng click vào chúng từ trang web này tới trang web khác. Vậy Làm thế nào để tạo 1..