Links trong HMTL ( bài 7)

Links trong HTML là gì?


Chúng ta thấy Links hay còn gọi là liên kết có ở hầu như tất cả các trang web, Liên kết này  cho phép người dùng click vào chúng từ trang web này tới trang web khác.

Vậy Làm thế nào để tạo 1 liên kết ( Links) trong tài liệu HTML ? Để hiểu chi tiết về links trong thiết kế website các bạn tìm đọc kỹ phần dưới đây :
 

HTML Links ( Hyperlink)

- Thẻ  <a> là  định nghĩa 1 liên kết trong html.
- Một liên kết  là 1 từ hay nhóm từ hay từ một ảnh khi bạn click chuột vào nó sẽ nhảy tới tài liệu khác hay trang web khác.
- Khi bạn dê chuột qua một liên kết các bạn sẽ thấy có hình bàn tay.
- Quan trọng nhất trong thẻ <a> là thuộc tính href , thuộc tính này cho phép ban links (liên kết) .

Mặc định của link trong tất cả borowsers là như sau:

+ Một link chưa ghé thăm ( unvisted)  hay chưa click nó là gạch chân ở bên dưới và có màu blue. ( màu xanh)
+ Một link khi đã ghé thăm ( visited) hay đã lick thì nó gạch chân ở bên dưới và có màu purple (màu tím).
+ Một link đã được click và đang hoạt động nó gạch chân ở bên dưới và có mà red ( màu đỏ)
 

Cấu trúc của một link trong html :

Mã html của một link rất đơn giản , nó có cấu trức như sau:
 
<a href="url">Link text</a>
 
Thuộc tính href là xác định điểm đến của một link liên kết.
 
Ví dụ:   <a href=" http://thietkewebsitebacgiang.com/" target="_blank"> thiết kế website tại bắc giang </a>
 
Kết quả sẽ hiển thị như sau :     thiết kế website tại bắc giang
 
Chú ý : Không chỉ link text mới có liên kết mà  ngoài link text  còn có image và nhiều thẻ html khác cũng có thuộc tính như vậy.

Tóm tắt : ở bài này tôi muốn giới thiệu cho các bạn về thẻ liên kết  trong html thẻ <a> và cách dùng thẻ <a> để liên kết trong website .

 

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: